Kılıçdaroğlu’nun Muhalefet Etme Şekline Onay (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Bugünlerde, Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapma şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %31,7’si Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapma şeklini «onayladığını», %24,9’u «ne onayladığını ne onaylamadığını», %42,7’si «onaylamadığını» inandığını belirtirken %0,5’i «bilmediğini» belirtmiş %0,2’si soruya cevap vermemiştir.

Onaylayıp onaylamadığını belirtenlerin oranı %99,3’tür.

Bugünlerde, Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapma şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Onaylıyor476%31,7%31,9
Ne onaylıyor ne onaylamıyor373%24,9%25,1
Onaylamıyor640%42,7%43,0
Geçerli Toplam1.489%99,3%100,0
Bilmiyor8%0,5 
Cevap yok3%0,2
Geçerli Toplam11%0,7
Genel Toplam1500%100,0
Onaylıyor – Onaylamıyor-164-%11,1

Onaylayıp onaylamadığını belirtenlerin %31,9’u Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapma şeklini «onayladığını», %25,1’i «ne onayladığını ne onaylamadığını», %43,0’ü «onaylamadığını» belirtmiştir.

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapma şeklini «onayladığını» belirtenlerin oranı «onaylamadığını» belirtenlerin oranından %11,1 daha azdır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması -52 (Ocak 2021)