Konsensus’un Büyük Başarısı

Dünya Araştırmacılarının Üzerindeki Kuşkuyu Kaldıran Tam İsabet Tahmin Türkiye’den Geldi

 

Önce İngiltere’deki Brexit referandumu, sonra ABD Başkanlık seçiminde yaşanan isabetsiz tahminler, Dünya Genelinde Araştırma endüstrisinin imajının aşağılara düşmesine sebep olmuştur. Bu imaj kaybından dolayı endüstrimiz Dünya Genelinde önemli  finansal kayıplara uğramıştır.

 

Bu ortamda, Türkiye’de 16 Nisan 2017’de yapılan Referandumda, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 9 Nisan 2017’de yaptığı ve Notere tasdiklettiği tahmin Referandum 2017 Sonuçlarını “0” hata ile yakalamıştır. Bu büyük başarıyı sağlayan, Konsensus’un daha önceki seçimlerde, tahmin araştırmalarında uyguladığı metodolojiyi revize etmesidir. Buna göre Türkiye Genelinde, 41 il, 155 ilçe ve rastsal seçilmiş 200 örneklem noktasında, her bir örneklem noktasında 10’ar anket olmak üzere 2.000 yüzyüze anket sonucunda 9 Nisan 2017 tarihinde yurtdışı oyları arındırılmış Türkiye Geneli için yapmış olduğu tahmin Evet:%51,2 Hayır:%48,8’dir. Yurtdışı oyları arındırılmış resmi Referandum sonucu Evet:%51,2 Hayır:48,8 olarak çıkmış, Türkiye’deki seçimler konusundaki en üst makam olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bu resmi sonuçları ilan etmiştir.

İşte bu tahminin, araştırma gerçekleştirme şartlarının çok zor olduğu bir ülke olan 80 milyonluk Türkiye’de yapılmış olması tüm Dünya Genelinde Araştırma Endüstrisinin uğradığı imaj kaybının efektlerini bir nebzede olsa azaltmasına sebep olacaktır.