Melih Bulu Atamasına Onay Düzeyi (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasını onaylıyor musunuz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %37,7’si Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasını «onayladığını», %13,5’i «ne onayladığını ne onaylamadığını», %34,3’ü «onaylamadığını» belirtirken %13,7’si «bilmediğini» belirtmiş %0,8’i soruya cevap vermemiştir.

Onaylayıp onaylamadığını belirtenlerin oranı %85,5’tir.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasını onaylıyor musunuz?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Onaylıyor567%37,7%44,2
Ne onaylıyor ne onaylamıyor202%13,5%15,7
Onaylamıyor514%34,3%40,1
Geçerli Toplam1.283%85,5%100,0
Bilmiyor205%13,7 
Cevap yok12%0,8
Geçersiz Toplam217%14,5
Genel Toplam1500%100,0
Onaylıyor – Onaylamıyor53%4,1

Onaylayıp onaylamadığını belirtenlerin %44,2’si Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasını «onayladığını», %15,7’si «ne onayladığını ne onaylamadığını», %40,1’i «onaylamadığını», belirtmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasını «onayladığını» belirtenlerin oranı «onaylamadığını» belirtenlerin oranından %4,1 daha fazladır.

Kaynak : Türkiye Güncemi Araştırması – 52 (Ocak 2021)