MHP’nin Cumhurbaşkanı Adayının Devlet Bahçeli’nin Olması İsteniyor mu? – Ocak 2018

Araştırmaya katılanlara «2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını ister misiniz, istemez misiniz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %7’si «bilmediğini» belirtmiştir. %2’lik kesim ise cevap vermemiştir. Bu soruya cevap verme oranı %91’dir.

2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını ister misiniz, istemez misiniz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde
İsterim 212 %14 %15
Fark etmez 260 %17 %19
İstemem 903 %60 %66
Geçerli Toplam 1375 %91 %100
Bilmiyor 99 %7  
Cevap yok 26 %2  
Geçersiz Toplam 125 %9  
Genel Toplam 1500 %100  

 

Soruya cevap verenlerin, %15’i, 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istediğini», %66’sı «istemediğini» ve %19’u «fark etmeyeceğini» belirtmiştir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin MHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmasını «istemeyenler» çoğunluktadır (%51).

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %19’u, «orta yaşlıların» %15’i, «ileri yaşlıların» %12’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %24’ü, «orta yaşlıların» %17’si, «ileri yaşlıların» %15’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %57’si, «orta yaşlıların» %68’i, «ileri yaşlıların» %73’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %15’i, «kadınların» %16’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %20’si, «kadınların» %18’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %65’i, «kadınların» %66’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %14’ü, «ücretli çalışanların» %17’si, «kendi işinde çalışanların» %15’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %19’u, «ücretli çalışanların» %19’u, «kendi işinde çalışanların» %20’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %67’si, «ücretli çalışanların» %64’ü, «kendi işinde çalışanların» %65’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %14’ü, «öğrenci olanların» %18’i, «işsiz iş arayanların» %14’ü, «işsiz iş aramayanların» %21’i, «emeklilerin» %10’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %14’ü, «öğrenci olanların» %33’ü, «işsiz iş arayanların» %22’si, «işsiz iş aramayanların» %7’si, «emeklilerin» %15’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %72’si, «öğrenci olanların» %49’u, «işsiz iş arayanların» %64’ü, «işsiz iş aramayanların» %72’si, «emeklilerin» %75’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %13’ü, «ilköğretim düzeyinde olanların» %15’i, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %16’sı, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %17’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %12’si, «ilköğretim düzeyinde olanların» %18’i, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %21’i, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %19’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %75’i, «ilköğretim düzeyinde olanların» %67’si, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %63’ü, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %64’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %17’si, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %15’i, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %14’ü, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %16’sı, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %13’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %17’si, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %17’si, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %22’si, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %20’si, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %17’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %66’sı, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %68’i, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %64’ü, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %64’ü, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %70’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %18’i, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %3’ü, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %7’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %19’u, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %17’si, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %14’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %63’ü, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %80’i, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %79’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %15’i, «ortasında» bir ilde olanların %20’si, «doğusunda» bir ilde olanların %12’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %23’ü, «ortasında» bir ilde olanların %17’si, «doğusunda» bir ilde olanların %17’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %62’si, «ortasında» bir ilde olanların %63’ü, «doğusunda» bir ilde olanların %71’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %26’sı, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %9’u, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %12’si, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %6’sı, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %17’si, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %22’si, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %16’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %10’u, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %13’ü, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %25’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %19’u, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %19’u, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %22’si, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %26’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %64’ü, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %78’i, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %63’ü, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %75’i, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %64’ü, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %56’sı, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %58’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %15’i, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %16’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %19’u, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %16’sı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %66’sı, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %68’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %12’si, «ortasında» ikamet edenlerin %22’si, «doğusunda» ikamet edenlerin %15’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %18’i, «ortasında» ikamet edenlerin %18’i, «doğusunda» ikamet edenlerin %21’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %70’i, «ortasında» ikamet edenlerin %60’ı, «doğusunda» ikamet edenlerin %64’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %29’u, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %8’i, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %10’u, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %7’si, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %19’u, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %32’si, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %11’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %9’u, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %15’i, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %21’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %21’i, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %22’si, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %24’ü, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %19’u 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %62’si, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %77’si, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %69’u, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %72’si, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %59’u, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %44’ü, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %70’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %10’u, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %3’ü, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %79’u, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %20’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %0’ı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %0’ı 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %24’ü, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %17’si, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %10’u, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %14’ü, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %11’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %25’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %0’ı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %17’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %66’sı, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %80’i, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %11’i, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %86’sı, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %89’u, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %55’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %100’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %83’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %12’si, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %18’i, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %2’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %22’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %37’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %48’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %22’si, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %14’ü, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %13’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %26’sı, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %17’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %5’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %66’sı, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %68’i, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %85’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %52’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %46’sı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %47’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %15’i, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %13’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %17’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %31’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %55’i 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %23’ü, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %15’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %33’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %16’sı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %3’ü 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasının «fark etmeyeceğini»

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %62’si, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %72’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %50’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %53’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %42’si 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde MHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Devlet Bahçeli olmasını «istemediğini» belirtmiştir.

 

Araştırmanın Künyesi:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 10 – 30. Aralık 2017 tarihleri arasında 21 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir. Bir anketin yapılması ortalama 17 dk. sürmüştür. Araştırma toplam 26 ilde gerçekleştirilmiştir.