Millet İttifakı Uyumlu Çalışıyor Mu? (Temmuz 2022)

Araştırmaya katılanların %42,6’sı CHP, DEVA, DP, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi tarafından oluşan “6’lı masanın” uyumlu «çalıştığını», %53,7’si «çalışmadığını» belirtirken %3,6’sı «bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir.

Soruya cevap verenlerin oranı %96,3’tür.

Sizce, CHP, DEVA, DP, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi tarafından
oluşturulan “6’lı masa” uyumlu çalışıyor mu, çalışmıyor mu?
FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Çalışıyor639%42,6%44,3
Çalışmıyor805%53,7%55,7
Geçerli Toplam1.444%96,3%100,0
Bilmiyor54%3,6 
Cevap yok2%0,1
Geçersiz Toplam56%3,7
Genel Toplam1500%100,0
Çalışıyor-Çalışmıyor-166-%11,4

Soruya cevap verenlerin %44,3’ü CHP, DEVA, DP, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi tarafından oluşan “6’lı masanın” uyumlu «çalıştığını», %55,7’si «çalışmadığını» belirtmiştir.

CHP, DEVA, DP, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi tarafından oluşan “6’lı masanın” uyumlu «çalıştığını» düşünenlerin oranı «çalışmadığını» düşünenlerin oranından %11,4 daha azdır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması -66 (Temmuz 2022)