Referandum Değişiklikleri Sorunların Çözümüne Çare mi?

Araştırmaya katılanlara “Yapılması planlanan anayasa değişikliği, sizce Türkiye’nin çözülmesi gereken önemli sorunlarının çözümünün çaresi midir, çaresi değil midir?” sorusu sorulmuştur.

 

Yapılması planlanan anayasa değişikliği, sizce Türkiye’nin çözülmesi gereken önemli sorunlarının çözümüne yardımcı olacak mı olmayacak mı? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde
Çaresidir

843

%42

%45

Çaresi değildir

1.019

%51

%55

Geçerli Toplam

1862

%93

%100

Bilmiyor

129

%7

 
Cevap yok

9

%0

 
Geçersiz Toplam

138

%7

 
Genel Toplam

2000

%100

 

 

Araştırmaya katılanların %42’si, yapılması planlanan anayasa değişikliğinin Türkiye’nin çözülmesi gereken önemli sorunlarının çözümünün “çaresi olduğunu” belirtirken %51’içaresi olmadığını” belirtmiştir. Bu soruya “bilmiyorum” cevabı verenlerin oranı %7’dir.

 

 

Yapılması planlanan anayasa değişikliği, sizce Türkiye’nin çözülmesi gereken önemli sorunlarının çözümüne yardımcı olacak mı olmayacak mı? 16 Nisan 2017 Pazar Günü yapılacak referandum önümüzdeki pazar yapılsa “evet oyu” mu verirsiniz, “hayır oyu” mu verirsiniz?

Evet oyu

Hayır oyu Oy kullanmaya gitmez Geçersiz oy kullanır Kararsız

Cevap yok

Çaresidir

%85

%6 %19 %55 %24

%30

Çaresi değildir

%9

%92 %65 %45 %49

%40

Bilmiyor

%5

%2 %12 %0 %26

%28

Cevap yok

%1

%0 %4 %0 %1

%2

Toplam

%100

%100 %100 %100 %100

%100

 

Referandum’da “evet oyu” kullanacağını belirten seçmenlerin %85’i yapılması planlanan anayasa değişikliğinin Türkiye’nin çözülmesi gereken önemli sorunlarının çözümünün “çaresi olduğunu“, %9’uçaresi olmadığını” belirtmiştir. Referandum’da “evet oyu” kullanacağını belirten seçmenlerin %5’i bu soruya “Bilmiyorum” cevabı verirken %1’lik bir kesim ise cevap vermemiştir.

 

Referandum’da “hayır oyu” kullanacağını belirten seçmenlerin %6’sı yapılması planlanan anayasa değişikliğinin Türkiye’nin çözülmesi gereken önemli sorunlarının çözümünün “çaresi olduğunu”, %92’siçaresi olmadığını” belirtmiştir. Referandum’da “hayır oyu” kullanacağını belirten seçmenlerin %2’si bu soruya “Bilmiyorum” cevabı vermiştir.

 

Referandum’da “oy kullanmaya gitmeyeceğini” belirten seçmenlerin %19’u yapılması planlanan anayasa değişikliğinin Türkiye’nin çözülmesi gereken önemli sorunlarının çözümünün “çaresi olduğunu”, %65’i “çaresi olmadığını” belirtmiştir. Referandum’da “oy kullanmaya gitmeyeceğini” belirten seçmenlerin %12’si bu soruya “Bilmiyorum” cevabı verirken %4’lük bir kesim ise cevap vermemiştir.

 

Referandum’da “geçersiz oy” kullanacağını belirten seçmenlerin %55’i yapılması planlanan anayasa değişikliğinin Türkiye’nin çözülmesi gereken önemli sorunlarının çözümünün “çaresi olduğunu”, %45’i “çaresi olmadığını” belirtmiştir.

 

Kararsızların%24’ü yapılması planlanan anayasa değişikliğinin Türkiye’nin çözülmesi gereken önemli sorunlarının çözümünün “çaresi olduğunu”, %49’u “çaresi olmadığını” belirtmiştir. “Kararsızların%26’sı bu soruya “Bilmiyorum” cevabı verirken %1’lik bir kesim ise cevap vermemiştir.

 

Referandum’daki “oyunun rengini” belirtmeyen seçmenlerin %30’u yapılması planlanan anayasa değişikliğinin Türkiye’nin çözülmesi gereken önemli sorunlarının çözümünün “çaresi olduğunu”, %40’ı “çaresi olmadığını” belirtmiştir. Referandum’da “ oyunun rengini ” belirtmeyen seçmenlerin %22’si bu soruya “Bilmiyorum” cevabı verirken %2’lik bir kesim ise cevap vermemiştir.

KÜNYE:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 06 – 11 Mart 2017 tarihleri arasında 5 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 2.000 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,1’dir. Bir anketin yapılması ortalama 20 dk. 46 sn. sürmüştür. Araştırma toplam 81 ilde gerçekleştirilmiştir.