Reklam Etkinliği Araştırmaları

Markalar tarafından hazırlanan reklam kampanyalarının hedef kitle üzerinde ne derece etkili olduğu, istenilen amaca ulaşıp ulaşmadığı ve kampanyanın hedef kitle üzerinde nasıl bir izlenim bıraktığı konusunda reklam etkinliğinin ölçümlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Gerek güncel kampanyanın izlerini araştırma, gerekse bütçenin etkin kullanım seviyesini belirleme açısından markaya avantaj sağlayan bu ölçümlemeler sayesinde markalar bir sonraki reklam kampanyalarını da doğru kullanılan reklam elemanları aracılığıyla tespit edebilmektedirler.

Reklam etkinliğinin ölçümlenmesi reklam araştırmaları aracılığıyla gerçekleşmektedir.
Nicel ve nitel olmak üzere yapılan bu araştırmalar reklam etkinliğinin sayısal değerleri ve
hedef kitlenin reklama dair iç görüsünü ortaya koymaktadır.

Reklamın etkinliğini ölçme süreçleri üç farklı zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilmektedir:

 1. reklam öncesi (pre-test)
 2. reklam yayındayken (inline-test)
 3. reklam yayınlandıktan(post-test)

 

Reklam etkilerinin ölçülmesinin reklam verenler tarafından avantajları aşağıdaki gibidir:

 • Markanın reklam verme konusunda ne kadar doğru bir sonuca ulaştığı tespit
  edilmektedir.
 • Bir sonraki reklam kampanyasının, ölçümlenen reklam kampanyası ve ulaşılan başarı ile doğru orantılı olarak ortalama bütçesi hesaplanabilmektedir.
 • Yapılan medya planlamanın reklam açısından ne derece doğru olduğu
  tespit edilmektedir.
 • Reklamın diğer tutundurma karması elemanlarından ayırarak etkinliğinin ölçülmesi sonucunda satışlar üzerindeki etkisi saptanabilmektedir.
 • Reklam etkinliğinin ölçülmesi ile marka reklamın hangi noktada amacına ulaştığı öğrenilebilir ve bu bağlamda, daha fazla bütçe ayırmayarak tasarruf edebilmektedir.

 

Tüm bu bilgilerden yola çıkarak reklam etkinliğinin ölçümlenmesinin, marka açısından
amaçlarını gerçekleştirip gerçekleştiremediğini, bütçeyi kullanım derecelerinin doğruluğunu
ve reklamın diğer tutundurma karmasından ayrırarak kendine özgü başarısını
tespit etmek mümkündür.