Siyasetteki Kadın Sayısı «Az» mı yoksa «Yeterli» mi Bulunuyor? – Ocak 2018

Araştırmaya katılanlara «Sizce, Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısı “çok az”, “az”, “yeterli”, “fazla” veya “çok fazla” mıdır?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %3’ü «bilmediğini» belirtmiştir. %2’lik kesim ise cevap vermemiştir. Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verme oranı %95’tir.

Sizce, Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısı “çok az”, “az”, “yeterli”, “fazla” veya “çok fazla” mıdır? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde
Çok az 305 %20 %21
Az 447 %30 %31
Yeterli 532 %35 %38
Fazla 118 %8 %8
Çok fazla 35 %2 %2
Geçerli Toplam 1437 %95 %100
Bilmiyor 43 %3  
Cevap yok 20 %2  
Geçersiz Toplam 63 %5  
Genel Toplam 1500 %100  
Ortalama 1437 2,40  

Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verenlerin %21’i Türkiye’de, siyaset alanındaki kadın sayısını «çok az» bulduğunu, %31’i «az» bulduğunu, %2’si «çok fazla» bulduğunu, %8’i «fazla» bulduğunu, %38’i ise «yeterli» bulduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %10’u, «orta yaşlıların» %9’u, «ileri yaşlıların» %18’i Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «fazla» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %34’ü, «orta yaşlıların» %38’i, «ileri yaşlıların» %40’ı Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «yeterli» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %56’sı, «orta yaşlıların» %53’ü, «ileri yaşlıların» %42’si Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «az» olduğunu belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %11’i, «kadınların» %10’u Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «fazla» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %40’ı, «kadınların» %35’i Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «yeterli» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %49’u, «kadınların» %55’i Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «az» olduğunu belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %12’si, «ücretli çalışanların» %10’u, «kendi işinde çalışanların» %7’si Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «fazla» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %33’ü, «ücretli çalışanların» %38’i, «kendi işinde çalışanların» %45’i Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «yeterli» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %55’i, «ücretli çalışanların» %52’si, «kendi işinde çalışanların» %48’i Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «az» olduğunu belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %13’ü, «öğrenci olanların» %9’u, «işsiz iş arayanların» %13’ü, «işsiz iş aramayanların» %0’ı, «emeklilerin» %13’ü Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «fazla» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %38’i, «öğrenci olanların» %24’ü, «işsiz iş arayanların» %27’si, «işsiz iş aramayanların» %7’si, «emeklilerin» %40’ı Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «yeterli» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %49’u, «öğrenci olanların» %67’si, «işsiz iş arayanların» %60’ı, «işsiz iş aramayanların» %93’ü, «emeklilerin» %47’si Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «az» olduğunu belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %14’ü, «ilköğretim düzeyinde olanların» %14’ü, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %6’sı, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %7’si Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «fazla» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %39’u, «ilköğretim düzeyinde olanların» %42’si, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %33’ü, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %29’u Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «yeterli» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %47’si, «ilköğretim düzeyinde olanların» %44’ü, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %61’i, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %64’ü Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «az» olduğunu belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %2’si, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %4’ü, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %9’u, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %8’i, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %15’i Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «fazla» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %27’si, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %39’u, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %33’ü, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %34’ü, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %37’si Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «yeterli» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %71’i, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %57’si, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %58’i, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %58’i, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %48’i Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «az» olduğunu belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %10’u, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %13’ü, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %36’sı Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «fazla» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %37’si, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %34’ü, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %26’sı Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «yeterli» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %53’ü, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %53’ü, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %38’i Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «az» olduğunu belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %6’sı, «ortasında» bir ilde olanların %12’si, «doğusunda» bir ilde olanların %13’ü Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «fazla» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %38’i, «ortasında» bir ilde olanların %36’sı, «doğusunda» bir ilde olanların %37’si Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «yeterli» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %56’sı, «ortasında» bir ilde olanların %52’si, «doğusunda» bir ilde olanların %50’si Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «az» olduğunu belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %10’u, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %14’ü, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %5’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %15’i, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %10’u, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %13’ü, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %8’i Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «fazla» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %36’sı, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %31’i, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %43’ü, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %37’si, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %27’si, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %45’i, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %39’u Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «yeterli» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %54’ü, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %55’i, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %52’si, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %48’i, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %63’ü, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %42’si, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %53’ü Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «az» olduğunu belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %10’u, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %21’i Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «fazla» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %37’si, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %39’u Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «yeterli» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %53’ü, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %40’ı Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «az» olduğunu belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %13’ü, «ortasında» ikamet edenlerin %8’i, «doğusunda» ikamet edenlerin %8’i Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «fazla» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %37’si, «ortasında» ikamet edenlerin %34’ü, «doğusunda» ikamet edenlerin %41’i Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «yeterli» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %50’si, «ortasında» ikamet edenlerin %58’i, «doğusunda» ikamet edenlerin %51’i Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «az» olduğunu belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %8’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %5’i, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %5’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %14’ü, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %3’ü, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %12’si, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %18’i Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «fazla» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %38’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %31’i, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %43’ü, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %42’si, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %23’ü, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %53’ü, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %36’sı Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «yeterli» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %54’ü, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %64’ü, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %52’si, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %44’ü, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %74’ü, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %35’i, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %46’sı Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «az» olduğunu belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %11’i, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %14’ü, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %12’si, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %11’i, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %5’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %0’ı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %14’ü Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «fazla» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %47’si, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %25’i, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %37’si, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %27’si, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %22’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %27’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %37’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %29’u Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «yeterli» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %42’si, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %61’i, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %51’i, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %62’si, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %78’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %68’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %63’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %57’si Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «az» olduğunu belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %10’u, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %13’ü, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %12’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %8’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %10’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %16’sı Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «fazla» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %46’sı, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %31’i, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %24’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %26’sı, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %33’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %48’i Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «yeterli» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %44’ü, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %56’sı, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %64’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %66’sı, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %57’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %36’sı Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «az» olduğunu belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %10’u, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %11’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %11’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %11’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %16’sı Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «fazla» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %46’sı, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %28’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %21’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %26’sı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %42’si Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «yeterli» olduğunu belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %44’ü, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %61’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %68’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %63’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %42’si Türkiye’de siyaset alanındaki kadın sayısını «az» olduğunu belirtmiştir.

 

Araştırmanın Künyesi:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 10 – 30. Aralık 2017 tarihleri arasında 21 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir. Bir anketin yapılması ortalama 17 dk. sürmüştür. Araştırma toplam 26 ilde gerçekleştirilmiştir.