Siyasi Partiler Bazında Cumhurbaşkanlığı Seçimi Tahmini – Ocak 2018

Cumhurbaşkanlığı yarışında, Ocak 2018 itibarı ile «AK Parti’nin Adayının» %48,1, «CHP’nin Adayının» %25,1, «MHP’nin Adayının» %11,9, «HDP’nin Adayının» %9,6, «İYİ Parti’nin Adayının» %2,9, «diğer partilerin adaylarının» ise %2,4 oy oranlarını yakalayabileceği tahmin edilmektedir.

Siyasi Parti Bazında Cumhurbaşkanlığı Seçim Tahmini – Ocak 2017 Frekans Geçerli Yüzde
AK Parti’nin Adayı 672 %48,1
CHP’nin Adayı 351 %25,1
MHP’nin Adayı 167 %11,9
HDP’nin Adayı 134 %9,6
İYİ Parti’nin adayı 41 %2,9
Diğer 33 %2,4
Geçerli Toplam 1398 %100,0

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %38’i, «orta yaşlıların» %49’u, «ileri yaşlıların» %61’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «AK Parti’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %28’i, «orta yaşlıların» %24’ü, «ileri yaşlıların» %25’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «CHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %18’i, «orta yaşlıların» %10’u, «ileri yaşlıların» %9’u bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «MHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %7’si, «orta yaşlıların» %12’si, «ileri yaşlıların» %4’ü bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «HDP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %5’i, «orta yaşlıların» %3’ü, «ileri yaşlıların» %1’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «İYİ Parti’nin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %4’ü, «orta yaşlıların» %2’si, «ileri yaşlıların» %0’ı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «diğer bir partinin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %48’i, «kadınların» %48’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «AK Parti’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %23’ü, «kadınların» %27’si bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «CHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %12’si, «kadınların» %12’si bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «MHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %10’u, «kadınların» %9’u bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «HDP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %3’ü, «kadınların» %2’si bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «İYİ Parti’nin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %4’ü, «kadınların» %2’si bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «diğer bir partinin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %49’u, «ücretli çalışanların» %45’i, «kendi işinde çalışanların» %48’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «AK Parti’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %24’ü, «ücretli çalışanların» %29’u, «kendi işinde çalışanların» %19’u bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «CHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %11’i, «ücretli çalışanların» %12’si, «kendi işinde çalışanların» %15’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «MHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %11’i, «ücretli çalışanların» %8’i, «kendi işinde çalışanların» %12’si bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «HDP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %2’si, «ücretli çalışanların» %3’ü, «kendi işinde çalışanların» %6’sı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «İYİ Parti’nin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %3’ü, «ücretli çalışanların» %3’ü, «kendi işinde çalışanların» %0’ı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «diğer bir partinin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %58’i, «öğrenci olanların» %31’i, «işsiz iş arayanların» %20’si, «işsiz iş aramayanların» %29’u, «emeklilerin» %55’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «AK Parti’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %20’si, «öğrenci olanların» %32’si, «işsiz iş arayanların» %17’si, «işsiz iş aramayanların» %48’i, «emeklilerin» %26’sı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «CHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %10’u, «öğrenci olanların» %17’si, «işsiz iş arayanların» %12’si, «işsiz iş aramayanların» %19’u, «emeklilerin» %7’si bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «MHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %11’i, «öğrenci olanların» %6’sı, «işsiz iş arayanların» %34’ü, «işsiz iş aramayanların» %0’ı, «emeklilerin» %7’si bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «HDP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %1’i, «öğrenci olanların» %5’i, «işsiz iş arayanların» %9’u, «işsiz iş aramayanların» %4’ü, «emeklilerin» %2’si bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «İYİ Parti’nin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %0’ı, «öğrenci olanların» %9’u, «işsiz iş arayanların» %8’i, «işsiz iş aramayanların» %0’ı, «emeklilerin» %3’ü bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «diğer bir partinin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %57’si, «ilköğretim düzeyinde olanların» %57’si, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %39’u, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %34’ü bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «AK Parti’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %26’sı, «ilköğretim düzeyinde olanların» %20’si, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %28’i, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %36’sı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «CHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %7’si, «ilköğretim düzeyinde olanların» %12’si, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %14’ü, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %10’u bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «MHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %10’u, «ilköğretim düzeyinde olanların» %8’i, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %11’i, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %13’ü bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «HDP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %0’ı, «ilköğretim düzeyinde olanların» %2’si, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %3’ü, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %5’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «İYİ Parti’nin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %0’ı, «ilköğretim düzeyinde olanların» %1’i, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %5’i, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %2’si bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «diğer bir partinin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %36’sı, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %56’sı, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %47’si, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %48’i, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %48’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «AK Parti’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %37’si, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %28’i, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %23’ü, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %28’i, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %25’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «CHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %10’u, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %8’i, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %15’i, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %14’ü, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %10’u bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «MHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %14’ü, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %4’ü, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %9’u, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %4’ü, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %13’ü bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «HDP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %3’ü, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %4’ü, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %3’ü, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %3’ü, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %2’si bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «İYİ Parti’nin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %0’ı, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %0’ı, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %3’ü, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %3’ü, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %2’si bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «diğer bir partinin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %52’si, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %29’u, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %0’ı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «AK Parti’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %27’si, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %7’si, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %94’ü bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «CHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %14’ü, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %2’si, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %6’sı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «MHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %1’i, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %60’ı, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %0’ı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «HDP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %3’ü, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %1’i, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %0’ı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «İYİ Parti’nin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %3’ü, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %1’i, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %0’ı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «diğer bir partinin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %47’si, «ortasında» bir ilde olanların %53’ü, «doğusunda» bir ilde olanların %43’ü bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «AK Parti’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %35’i, «ortasında» bir ilde olanların %27’si, «doğusunda» bir ilde olanların %15’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «CHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %11’i, «ortasında» bir ilde olanların %18’i, «doğusunda» bir ilde olanların %7’si bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «MHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %2’si, «ortasında» bir ilde olanların %0’ı, «doğusunda» bir ilde olanların %26’sı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «HDP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %3’ü, «ortasında» bir ilde olanların %1’i, «doğusunda» bir ilde olanların %4’ü bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «İYİ Parti’nin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %2’si, «ortasında» bir ilde olanların %1’i, «doğusunda» bir ilde olanların %5’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «diğer bir partinin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %46’sı, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %41’i, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %35’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %40’ı, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %51’i, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %60’ı, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %68’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «AK Parti’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %28’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %16’sı, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %42’si, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %9’u, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %28’i, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %25’i, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %23’ü bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «CHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %23’ü, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %6’sı, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %11’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %8’i, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %17’si, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %10’u, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %8’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «MHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %0’ı, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %34’ü, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %5’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %29’u, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %0’ı, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %0’ı, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %0’ı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «HDP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %3’ü, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %0’ı, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %3’ü, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %10’u, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %2’si, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %2’si, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %1’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «İYİ Parti’nin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %0’ı, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %3’ü, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %4’ü, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %4’ü, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %2’si, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %3’ü, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %0’ı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «diğer bir partinin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %47’si, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %57’si bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «AK Parti’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %26’sı, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %16’sı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «CHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %12’si, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %13’ü bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «MHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %9’u, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %14’ü bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «HDP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %4’ü, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %0’ı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «İYİ Parti’nin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %2’si, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %0’ı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «diğer bir partinin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %45’i, «ortasında» ikamet edenlerin %50’si, «doğusunda» ikamet edenlerin %53’ü bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «AK Parti’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %32’si, «ortasında» ikamet edenlerin %24’ü, «doğusunda» ikamet edenlerin %8’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «CHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %10’u, «ortasında» ikamet edenlerin %20’si, «doğusunda» ikamet edenlerin %6’sı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «MHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %9’u, «ortasında» ikamet edenlerin %1’i, «doğusunda» ikamet edenlerin %26’sı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «HDP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %2’si, «ortasında» ikamet edenlerin %1’i, «doğusunda» ikamet edenlerin %6’sı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «İYİ Parti’nin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %2’si, «ortasında» ikamet edenlerin %4’ü, «doğusunda» ikamet edenlerin %1’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «diğer bir partinin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %46’sı, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %51’i, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %33’ü, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %47’si, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %45’i, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %61’i, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %52’si bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «AK Parti’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %24’ü, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %4’ü, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %44’ü, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %8’i, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %25’i, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %26’sı, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %27’si bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «CHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %25’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %4’ü, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %8’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %9’u, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %19’u, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %11’i, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %9’u bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «MHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %0’ı, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %41’i, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %12’si, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %18’i, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %3’ü, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %0’ı, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %8’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «HDP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %5’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %0’ı, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %3’ü, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %15’i, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %1’i, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %2’si, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %1’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «İYİ Parti’nin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %0’ı, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %0’ı, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %0’ı, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %3’ü, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %7’si, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %0’ı, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %3’ü bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «diğer bir partinin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %96’sı, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %2’si, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %4’ü, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %2’si, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %39’u, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %0’ı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %50’si bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «AK Parti’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %1’i, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %94’ü, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %1’i, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %2’si, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %30’u, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %16’sı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %0’ı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «CHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %2’si, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %1’i, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %88’i, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %18’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %17’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %0’ı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «MHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %1’i, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %1’i, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %94’ü, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %4’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %50’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %0’ı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «HDP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %2’si, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %7’si, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %11’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %9’u, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %17’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %50’si bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «İYİ Parti’nin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %2’si, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %89’u, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %0’ı, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %0’ı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %0’ı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «diğer bir partinin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %93’ü, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %2’si, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %34’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %2’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %6’sı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «AK Parti’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %1’i, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %73’ü, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %5’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %31’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %16’sı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %7’si bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «CHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %4’ü, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %17’si, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %3’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %18’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %49’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %55’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «MHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %92’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %4’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %18’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %8’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «HDP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %2’si, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %4’ü, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %5’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %2’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %24’ü bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «İYİ Parti’nin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %4’ü, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %8’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %13’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %0’ı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «diğer bir partinin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %90’ı, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %3’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %56’sı, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %2’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %4’ü bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «AK Parti’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %2’si, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %55’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %13’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %12’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %0’ı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «CHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %7’si, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %13’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %19’u, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %44’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %69’u bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «MHP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %0’ı, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %20’si, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %6’sı, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %29’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %19’u bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «HDP’nin Adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %1’i, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %5’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %6’sı, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %3’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %8’i bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «İYİ Parti’nin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %0’ı, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %4’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %0’ı, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %10’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %0’ı bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa «diğer bir partinin adayına» oy vereceğini belirtmiştir.

 

Araştırmanın Künyesi:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 10 – 30. Aralık 2017 tarihleri arasında 21 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir. Bir anketin yapılması ortalama 17 dk. sürmüştür. Araştırma toplam 26 ilde gerçekleştirilmiştir.