Türkiye’de İfade Özgürlüğü Algısı (Şubat 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizce, Türkiye’de ifade özgürlüğü var mı, yok mu?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %34,2’si Türkiye’de ifade özgürlüğü «olduğunu», %65,5’i «olmadığını», %0,3’ü «bilmediğini» belirtmiştir. Olup olmadığını belirtenlerin oranı %99,7’dir. Sizce, Türkiye’de ifade özgürlüğü var mı, yok mu? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Var 514 %34,2 %34,4 Yok 982 %65,5 %65,6 Geçerli Toplam 1.496 %99,7 %100,0 Bilmiyor 4 %0,3   Cevap yok […]

Daha fazlası

Yeni Anayasa İhtiyacı (Şubat 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizce, şu günlerde Türkiye’nin yeni bir anayasa ihtiyacı var mı, yok mu?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %44,7’si Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı «olduğunu», %53,9’u «olmadığını» belirtirken %1,3’ü «bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir. İhtiyaç olup olmadığını belirtenlerin oranı %98,6’dır. Sizce, şu günlerde Türkiye’nin yeni bir anayasa ihtiyacı var mı, yok mu? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Var 672 %44,7 […]

Daha fazlası

Karşıt Siyasi Görüşe Hoşgörü (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizin siyasi görüşlerinize, fikirlerinize tamamen karşı olan bir kişinin, kendi görüşlerini ve fikrini size söylemesini hoş görür müsünüz, hoş görmez misiniz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %58,9’u kendi siyasi görüşlerine ve fikirlerine tamamen karşı olan bir kişinin, kendi görüşlerini ve fikrini söylemesini «hoş gördüğünü», %28,1’i «kısmen hoş gördüğünü», %12,1’i «hoş görmediğini» belirtirken %0,8’i «bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir. […]

Daha fazlası

İşsizlik Sorunu İle Mücadele Yönetimi (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Türkiye’de işsizlik sorunu ile mücadele iyi mi yönetiliyor kötü mü yönetiliyor?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %32,8’i Türkiye’de işsizlik sorunu ile mücadelenin «iyi», %21,9’u «ne iyi ne kötü», %44,3’ü «kötü» yönetildiğini belirtirken %0,9’u,«bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir. Türkiye’de işsizlik sorunu ile mücadelenin iyi mi kötü mü yönetildiğini hakkında fikir beyan edenlerin oranı %99,0’dur. Türkiye’de işsizlik sorunu ile mücadele […]

Daha fazlası

Üst Düzey Kamu Atamalarında Liyakat (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Türkiye’de yapılan üst düzey kamu atamalarında liyakata dikkat ediliyor mu, edilmiyor mu?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %42,6’sıTürkiye’de yapılan üst düzey kamu atamalarında liyakata dikkat «edildiğini», %47,9’u «edilmediğini» belirtirken %8,8’i «bilmediğini» belirtmiş %0,7’si soruya cevap vermemiştir. Liyakata dikkat edilip edilmediğini belirtenlerin oranı %90,5’tir. Türkiye’de yapılan üst düzey kamu atamalarında liyakata dikkat ediliyor mu, edilmiyor mu? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde […]

Daha fazlası

Melih Bulu Atamasına Onay Düzeyi (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasını onaylıyor musunuz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %37,7’si Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasını «onayladığını», %13,5’i «ne onayladığını ne onaylamadığını», %34,3’ü «onaylamadığını» belirtirken %13,7’si «bilmediğini» belirtmiş %0,8’i soruya cevap vermemiştir. Onaylayıp onaylamadığını belirtenlerin oranı %85,5’tir. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasını onaylıyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Onaylıyor 567 %37,7 %44,2 Ne onaylıyor […]

Daha fazlası
1 2 3 4