Türkiye’de Kadının Erkek Eşitliğine Bakış Açısı (Mart 2021)

Araştırmaya katılanların %89,1’i Türkiye’de, kadının iş, eğitim, sosyal hayat veya herhangi bir alanda daha aktif olmasını «desteklediğini», %8,7’si «desteklemediğini», belirtirken %1,9’u «bilmediğini» belirtmiş %0,3’ü soruya cevap vermemiştir.

Destekleyip desteklemediğini belirtenlerin oranı %97,8’dir.

Daha fazlası

Türkiye’de İfade Özgürlüğü Algısı (Şubat 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizce, Türkiye’de ifade özgürlüğü var mı, yok mu?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %34,2’si Türkiye’de ifade özgürlüğü «olduğunu», %65,5’i «olmadığını», %0,3’ü «bilmediğini» belirtmiştir. Olup olmadığını belirtenlerin oranı %99,7’dir. Sizce, Türkiye’de ifade özgürlüğü var mı, yok mu? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Var 514 %34,2 %34,4 Yok 982 %65,5 %65,6 Geçerli Toplam 1.496 %99,7 %100,0 Bilmiyor 4 %0,3   Cevap yok […]

Daha fazlası

Yeni Anayasa İhtiyacı (Şubat 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizce, şu günlerde Türkiye’nin yeni bir anayasa ihtiyacı var mı, yok mu?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %44,7’si Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı «olduğunu», %53,9’u «olmadığını» belirtirken %1,3’ü «bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir. İhtiyaç olup olmadığını belirtenlerin oranı %98,6’dır. Sizce, şu günlerde Türkiye’nin yeni bir anayasa ihtiyacı var mı, yok mu? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Var 672 %44,7 […]

Daha fazlası

Türkiye’de Din ve Vicdan Özürlüğü Algısı (Şubat 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizce Türkiye’de din ve vicdan özgürlüğü var mı, yok mu?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %41,3’ü Türkiye’de din ve vicdan özgürlüğünün «olduğunu», %58,6’sı «olmadığını» belirtirken %0,1’i «bilmediğini» belirtmiştir. Olup olmadığını belirtenlerin oranı %99,9’dur. Sizce Türkiye’de din ve vicdan özgürlüğü var mı, yok mu? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Var 620 %41,3 %41,4 Yok 879 %58,6 %58,6 Geçerli Toplam 1.499 %99,9 […]

Daha fazlası

Karşıt Siyasi Görüşe Hoşgörü (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizin siyasi görüşlerinize, fikirlerinize tamamen karşı olan bir kişinin, kendi görüşlerini ve fikrini size söylemesini hoş görür müsünüz, hoş görmez misiniz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %58,9’u kendi siyasi görüşlerine ve fikirlerine tamamen karşı olan bir kişinin, kendi görüşlerini ve fikrini söylemesini «hoş gördüğünü», %28,1’i «kısmen hoş gördüğünü», %12,1’i «hoş görmediğini» belirtirken %0,8’i «bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir. […]

Daha fazlası

Kılıçdaroğlu’nun Muhalefet Etme Şekline Onay (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Bugünlerde, Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapma şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %31,7’si Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapma şeklini «onayladığını», %24,9’u «ne onayladığını ne onaylamadığını», %42,7’si «onaylamadığını» inandığını belirtirken %0,5’i «bilmediğini» belirtmiş %0,2’si soruya cevap vermemiştir. Onaylayıp onaylamadığını belirtenlerin oranı %99,3’tür. Bugünlerde, Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapma şeklini onaylıyor […]

Daha fazlası
1 2 3 5