Kadınlarda Başörtüsü Özgürlüğü (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizce, Türkiye’deki kadınlar, günlük yaşamlarında başörtüsü, türban kullanmakta özgürler mi, özgür değiller mi?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %81,9’u Türkiye’deki kadınların, günlük yaşamlarında başörtüsü, türban kullanmakta «özgür olduğunu», %15,4’ü «özgür olmadığını» belirtirken %2,5’i «bilmediğini» belirtmiş %0,2’si soruya cevap vermemiştir. Özgür olup olmadığı hakkında fikir beyan edenlerin oranı %97,3’tür. Sizce, Türkiye’deki kadınlar, günlük yaşamlarında başörtüsü, türban kullanmakta özgürler mi, özgür […]

Daha fazlası