Melih Bulu Atamasına Onay Düzeyi (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasını onaylıyor musunuz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %37,7’si Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasını «onayladığını», %13,5’i «ne onayladığını ne onaylamadığını», %34,3’ü «onaylamadığını» belirtirken %13,7’si «bilmediğini» belirtmiş %0,8’i soruya cevap vermemiştir. Onaylayıp onaylamadığını belirtenlerin oranı %85,5’tir. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasını onaylıyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Onaylıyor 567 %37,7 %44,2 Ne onaylıyor […]

Daha fazlası

Aşı olmamak isteyenlerin oranı oldukça yüksek (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Koronavirüs aşısı olacak mısınız, olmayacak mısınız?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %62,5’iKoronavirüs aşısını «olacağını», %26,3’ü «olmayacağını» belirtirken %11,1’i «bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir. Aşı olup olmayacağı belirtenlerin oranı %88,8’dir. Koronavirüs aşısı olacak mısınız, olmayacak mısınız? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Evet, olacağım 938 %62,5 %70,4 Hayır, olmayacağım 394 %26,3 %29,6 Geçerli Toplam 1.332 %88,8 %100,0 Bilmiyor 167 %11,1   […]

Daha fazlası