Türkiye’de İfade Özgürlüğü Algısı (Şubat 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizce, Türkiye’de ifade özgürlüğü var mı, yok mu?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %34,2’si Türkiye’de ifade özgürlüğü «olduğunu», %65,5’i «olmadığını», %0,3’ü «bilmediğini» belirtmiştir. Olup olmadığını belirtenlerin oranı %99,7’dir. Sizce, Türkiye’de ifade özgürlüğü var mı, yok mu? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Var 514 %34,2 %34,4 Yok 982 %65,5 %65,6 Geçerli Toplam 1.496 %99,7 %100,0 Bilmiyor 4 %0,3   Cevap yok […]

Daha fazlası