Üst Düzey Kamu Atamalarında Liyakat (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Türkiye’de yapılan üst düzey kamu atamalarında liyakata dikkat ediliyor mu, edilmiyor mu?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %42,6’sıTürkiye’de yapılan üst düzey kamu atamalarında liyakata dikkat «edildiğini», %47,9’u «edilmediğini» belirtirken %8,8’i «bilmediğini» belirtmiş %0,7’si soruya cevap vermemiştir. Liyakata dikkat edilip edilmediğini belirtenlerin oranı %90,5’tir. Türkiye’de yapılan üst düzey kamu atamalarında liyakata dikkat ediliyor mu, edilmiyor mu? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde […]

Daha fazlası