Kılıçdaroğlu’nun Muhalefet Etme Şekline Onay (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Bugünlerde, Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapma şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %31,7’si Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapma şeklini «onayladığını», %24,9’u «ne onayladığını ne onaylamadığını», %42,7’si «onaylamadığını» inandığını belirtirken %0,5’i «bilmediğini» belirtmiş %0,2’si soruya cevap vermemiştir. Onaylayıp onaylamadığını belirtenlerin oranı %99,3’tür. Bugünlerde, Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapma şeklini onaylıyor […]

Daha fazlası