Türkiye’de Din ve Vicdan Özürlüğü Algısı (Şubat 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizce Türkiye’de din ve vicdan özgürlüğü var mı, yok mu?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %41,3’ü Türkiye’de din ve vicdan özgürlüğünün «olduğunu», %58,6’sı «olmadığını» belirtirken %0,1’i «bilmediğini» belirtmiştir. Olup olmadığını belirtenlerin oranı %99,9’dur. Sizce Türkiye’de din ve vicdan özgürlüğü var mı, yok mu? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Var 620 %41,3 %41,4 Yok 879 %58,6 %58,6 Geçerli Toplam 1.499 %99,9 […]

Daha fazlası