Türkiye’de Din ve Vicdan Özürlüğü Algısı (Şubat 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizce Türkiye’de din ve vicdan özgürlüğü var mı, yok mu?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %41,3’ü Türkiye’de din ve vicdan özgürlüğünün «olduğunu», %58,6’sı «olmadığını» belirtirken %0,1’i «bilmediğini» belirtmiştir. Olup olmadığını belirtenlerin oranı %99,9’dur. Sizce Türkiye’de din ve vicdan özgürlüğü var mı, yok mu? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Var 620 %41,3 %41,4 Yok 879 %58,6 %58,6 Geçerli Toplam 1.499 %99,9 […]

Daha fazlası

Karşıt Siyasi Görüşe Hoşgörü (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizin siyasi görüşlerinize, fikirlerinize tamamen karşı olan bir kişinin, kendi görüşlerini ve fikrini size söylemesini hoş görür müsünüz, hoş görmez misiniz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %58,9’u kendi siyasi görüşlerine ve fikirlerine tamamen karşı olan bir kişinin, kendi görüşlerini ve fikrini söylemesini «hoş gördüğünü», %28,1’i «kısmen hoş gördüğünü», %12,1’i «hoş görmediğini» belirtirken %0,8’i «bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir. […]

Daha fazlası