Melih Bulu Atamasına Onay Düzeyi (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasını onaylıyor musunuz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %37,7’si Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasını «onayladığını», %13,5’i «ne onayladığını ne onaylamadığını», %34,3’ü «onaylamadığını» belirtirken %13,7’si «bilmediğini» belirtmiş %0,8’i soruya cevap vermemiştir. Onaylayıp onaylamadığını belirtenlerin oranı %85,5’tir. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Melih Bulu’nun atanmasını onaylıyor musunuz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Onaylıyor 567 %37,7 %44,2 Ne onaylıyor […]

Daha fazlası