Yeni Anayasa İhtiyacı (Şubat 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizce, şu günlerde Türkiye’nin yeni bir anayasa ihtiyacı var mı, yok mu?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %44,7’si Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı «olduğunu», %53,9’u «olmadığını» belirtirken %1,3’ü «bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir. İhtiyaç olup olmadığını belirtenlerin oranı %98,6’dır. Sizce, şu günlerde Türkiye’nin yeni bir anayasa ihtiyacı var mı, yok mu? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Var 672 %44,7 […]

Daha fazlası

Kılıçdaroğlu’nun Muhalefet Etme Şekline Onay (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Bugünlerde, Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapma şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %31,7’si Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapma şeklini «onayladığını», %24,9’u «ne onayladığını ne onaylamadığını», %42,7’si «onaylamadığını» inandığını belirtirken %0,5’i «bilmediğini» belirtmiş %0,2’si soruya cevap vermemiştir. Onaylayıp onaylamadığını belirtenlerin oranı %99,3’tür. Bugünlerde, Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefet yapma şeklini onaylıyor […]

Daha fazlası