TÜİK’in Enflasyon Oranlarına İnanç (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Türkiye İstatistik Kurumunun her ay açıkladığı enflasyon oranlarına inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %37,7’si Türkiye İstatistik Kurumunun her ay açıkladığı enflasyon oranlarına «inandığını», %25,9’u «kısmen inandığını»,%34,7’si «inanmadığını» belirtirken %1,6’sı «bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir.

İnanıp inanmadığını belirtenlerin oranı %98,3’tür.

Türkiye İstatistik Kurumunun her ay açıkladığı enflasyon oranlarına inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
İnanıyor567%37,7%38,4
Kısmen inanıyor388%25,9%26,3
İnanmıyor520%34,7%35,3
Geçerli Toplam1.475%98,3%100,0
Bilmiyor24%1,6 
Cevap yok1%0,1
Geçerli Toplam25%1,7
Genel Toplam1500%100,0
İnanıyor – İnanmıyor47%3,1

İnanıp inanmadığını belirtenlerin %38,4’ü Türkiye İstatistik Kurumunun her ay açıkladığı enflasyon oranlarına «inandığını», %26,3’ü «kısmen inandığını» belirtirken %35,3’ü «inanmadığını» belirtmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumunun her ay açıkladığı enflasyon oranlarına «inandığını» belirtenlerin oranı «inanmadığını» belirtenlerin oranından %3,1 daha fazladır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması-52 (Ocak 2021)