Türkiye Ekonomisine Güven (Temmuz 2021)

Araştırmaya katılanların %33,6’sı Türkiye ekonomisine «güvendiğini», %31,0’i «ne güvendiğini ne güvenmediğini»,%34,9’u «güvenmediğini» belirtirken %0,5’i «bilmediğini» belirtmiştir.

Güvenip güvenmediğini belirtenlerin oranı %99,5’tir.

Türkiye ekonomisine güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Güveniyor504%33,6%33,8
Ne güveniyor ne güvenmiyor465%31,0%31,1
Güvenmiyor524%34,9%35,1
Geçerli Toplam1.493%99,5%100,0
Bilmiyor7%0,5 
Cevap yok0%0,0
Geçersiz Toplam7%0,5
Genel Toplam1500%100,0
Güveniyor – Güvenmiyor-20-%1,3

Güvenip güvenmediğini belirtenlerin %33,8’i Türkiye ekonomisine «güvendiğini», %31,1’i «ne güvendiğini ne güvenmediğini» belirtirken %35,1’i «güvenmediğini» belirtmiştir.

Türkiye ekonomisine «güvendiğini» belirtenlerin oranı «güvenmediğini» belirtenlerin oranından %1,3 daha azdır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması -58 (Temmuz 2021)