Türkiye Ekonomisinin Gidişatı

Araştırmaya katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1993 yılında kullandığı ” Günlük yaşamınızı düşündüğünüzde, genel olarak Türkiye Ekonomisi için “iyiye” mi yoksa “kötüye” mi gidiyor diyebilirsiniz?” sorusu sorulmuştur.

 

Günlük yaşamınızı düşündüğünüzde, genel olarak Türkiye Ekonomisi için “iyiye” mi yoksa “kötüye” mi gidiyor diyebilirsiniz?

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

İyiye gidiyor

734

%37

%38

Kötüye gidiyor

1.185

%59

%62

Geçerli Toplam

1919

%96

%100

Bilmiyor

66

%3

 
Cevap yok

15

%1

 
Geçersiz Toplam

81

%4

 
Genel Toplam

2000

%100

 

 

Araştırmaya katılanların %37’si Türkiye Ekonomisinin “iyiye” gittiğini belirtirken %59’ukötüye” gittiğini düşünmektedir. Bu soruya “bilmiyorum” cevabı verenlerin oranı %3, cevap vermeyenlerin oranı ise %1’dir.

 

Günlük yaşamınızı düşündüğünüzde, genel olarak Türkiye Ekonomisi için “iyiye” mi yoksa “kötüye” mi gidiyor diyebilirsiniz? 16 Nisan 2017 Pazar Günü yapılacak referandum önümüzdeki pazar yapılsa “evet oyu” mu verirsiniz, “hayır oyu” mu verirsiniz?
Evet oyu Hayır oyu Oy kullanmaya gitmez Geçersiz oy kullanır Kararsız Cevap yok
İyiye gidiyor %75 %4 %12 %40 %21 %36
Kötüye gidiyor %20 %93 %88 %60 %72 %57
Bilmiyor %4 %2 %0 %0 %5 %5
Cevap yok %1 %1 %0 %0 %2 %2
Toplam %100 %100 %100 %100 %100 %100

 

Referandumda “evet oyu” vermeyi düşünenlerin %75’i Türkiye Ekonomisinin “iyiye” gittiğini belirtirken %20’sikötüye” gittiğini düşünmektedir. Bu kitle içerisinde bu soruya “bilmiyorum” cevabı verenlerin oranı %4, cevap vermeyenlerin oranı ise %1’dir.

 

Referandumda “hayır oyu” vermeyi düşünenlerin %4’ü Türkiye Ekonomisinin “iyiye” gittiğini belirtirken %93’ükötüye” gittiğini düşünmektedir. Bu kitle içerisinde bu soruya “bilmiyorum” cevabı verenlerin oranı %2, cevap vermeyenlerin oranı ise %1’dir.

 

Referandumda “oy kullanmayı düşünmeyenlerin%12’si Türkiye Ekonomisinin “iyiye” gittiğini belirtirken %88’ikötüye” gittiğini düşünmektedir.

 

Referandumda “geçersiz oy” kullanmayı düşünenlerin %40’ı Türkiye Ekonomisinin “iyiye” gittiğini belirtirken %60’ıkötüye” gittiğini düşünmektedir.

 

Kararsızların%21’i Türkiye Ekonomisinin “iyiye” gittiğini belirtirken %75’ikötüye” gittiğini düşünmektedir. Bu kitle içerisinde bu soruya “bilmiyorum” cevabı verenlerin oranı %5, cevap vermeyenlerin oranı ise %2’dir.

 

Referandumdaki “Oyunun rengini söylemeyenlerin%36’sı Türkiye Ekonomisinin “iyiye” gittiğini belirtirken %57’sikötüye” gittiğini düşünmektedir. Bu kitle içerisinde bu soruya “bilmiyorum” cevabı verenlerin oranı %5, cevap vermeyenlerin oranı ise %2’dir.

 

KÜNYE:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 06 – 11 Mart 2017 tarihleri arasında 5 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 2.000 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,1’dir. Bir anketin yapılması ortalama 20 dk. 46 sn. sürmüştür. Araştırma toplam 81 ilde gerçekleştirilmiştir.