Türkiye’de Adalet Algısı (Mayıs 2021)

Araştırmaya katılanların %45,4’ü Türkiye’de Adalet «olduğunu», %52,6’sı «olmadığını» belirtirken %1,5’i «bilmediğini» belirtmiş %0,5’i soruya cevap vermemiştir.

Olup olmadığını belirtenlerin oranı %98,0’dir.

Sizce Türkiye’de Adalet var mı, yok mu?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Var681%45,4%46,3
Yok789%52,6%53,7
Geçerli Toplam1.470%98,0%100,0
Bilmiyor23%1,5 
Cevap yok7%0,5
Geçersiz Toplam30%2,0
Genel Toplam1500%100,0
Var – Yok-108-%7,4

Olup olmadığını belirtenlerin %46,3’ü Türkiye’de Adalet «olduğunu», %53,7’si «olmadığını» belirtmiştir. Türkiye’de Adalet «olduğunu» düşünenlerin oranı «olmadığını» düşünenlerin oranından %7,4 daha azdır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması -56 (Mayıs 2021)