Türkiye’de Din ve Vicdan Özürlüğü Algısı (Şubat 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizce Türkiye’de din ve vicdan özgürlüğü var mı, yok mu?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %41,3’ü Türkiye’de din ve vicdan özgürlüğünün «olduğunu», %58,6’sı «olmadığını» belirtirken %0,1’i «bilmediğini» belirtmiştir.

Olup olmadığını belirtenlerin oranı %99,9’dur.

Sizce Türkiye’de din ve vicdan özgürlüğü var mı, yok mu?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Var620%41,3%41,4
Yok879%58,6%58,6
Geçerli Toplam1.499%99,9%100,0
Bilmiyor1%0,1 
Cevap yok0%0,0
Geçersiz Toplam1%0,1
Genel Toplam1500%100,0
Var – Yok-259-%17,2

Olup olmadığını belirtenlerin %41,4’ü Türkiye’de din ve vicdan özgürlüğünün «olduğunu», %58,6’sı «olmadığını» belirtmiştir.

Türkiye’de din ve vicdan özgürlüğünün «olduğunu» düşünenlerin oranı «olmadığını» düşünenlerin oranından %17,2 daha azdır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması -52 (Şubat 2021)