Türkiye’de İfade Özgürlüğü Algısı (Şubat 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizce, Türkiye’de ifade özgürlüğü var mı, yok mu?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %34,2’si Türkiye’de ifade özgürlüğü «olduğunu», %65,5’i «olmadığını», %0,3’ü «bilmediğini» belirtmiştir.

Olup olmadığını belirtenlerin oranı %99,7’dir.

Sizce, Türkiye’de ifade özgürlüğü var mı, yok mu?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Var514%34,2%34,4
Yok982%65,5%65,6
Geçerli Toplam1.496%99,7%100,0
Bilmiyor4%0,3 
Cevap yok0%0,0
Geçerli Toplam4%0,3
Genel Toplam1500%100,0
Var – Yok-468-%31,2

Olup olmadığını belirtenlerin %34,4’ü Türkiye’de ifade özgürlüğü «olduğunu», %65,6’sı «olmadığını», belirtmiştir.

Türkiye’de ifade özgürlüğü «olduğunu» belirtenlerin oranı «olmadığını» belirtenlerin oranından %31,2 azdır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması -52 (Şubat 2021)