Türkiye’de Kadının Erkek Eşitliğine Bakış Açısı (Mart 2021)

Araştırmaya katılanların %89,1’i Türkiye’de, kadının iş, eğitim, sosyal hayat veya herhangi bir alanda daha aktif olmasını «desteklediğini», %8,7’si «desteklemediğini», belirtirken %1,9’u «bilmediğini» belirtmiş %0,3’ü soruya cevap vermemiştir.

Destekleyip desteklemediğini belirtenlerin oranı %97,8’dir.

Kadının iş, eğitim, sosyal hayat veya herhangi bir alanda daha aktif olmasını destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Destekliyor1.336%89,1%91,1
Desteklemiyor130%8,7%8,9
Geçerli Toplam1.466%97,8%100,0
Bilmiyor29%1,9
Cevap yok5%0,3
Geçerli Toplam34%2,2
Genel Toplam1500%100,0
Destekliyor – Desteklemiyor1.206%82,2

Destekleyip desteklemediğini belirtenlerin %91,1’i Türkiye’de, kadının iş, eğitim, sosyal hayat veya herhangi bir alanda daha aktif olmasını «desteklediğini», %8,9’u «desteklemediğini» belirtmiştir.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması -53 (Mart 2021)