Türkiye’de Öğretmenlere Saygı (Ekim 2022)

Araştırmaya katılanların %43,7’si Türkiye’de, öğretmenlerin hak ettikleri saygıyı ve itibarı «gördüğünü», %49,8’i «görmediğini» belirtirken %4,0’ü «bilmediğini» belirtmiş %2,5’i soruya cevap vermemiştir.

Soruya cevap verenlerin oranı %93,5’tir.

Sizce, Türkiye’de, öğretmenler hak ettikleri saygıyı ve itibarı görüyor
mu görmüyor mu?
FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Görüyor656%43,7%46,8
Görmüyor746%49,8%53,2
Geçerli Toplam1.402%93,5%100,0
Bilmiyor60%4,0
Cevap yok38%2,5
Geçersiz Toplam98%6,5
Genel Toplam1.500%100,0

Soruya cevap verenlerin %46,8’i Türkiye’de, öğretmenlerin hak ettikleri saygıyı ve itibarı «gördüğünü», %53,2’si «görmediğini» belirtmiştir.

Türkiye’de, öğretmenlerin hak ettikleri saygıyı ve itibarı «gördüğünü» belirtenlerin oranı «görmediğini» belirtenlerin oranından %6,4 daha azdır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması -67 (Ekim 2022)