Türkiye’deki Maden Ocaklarındaki Önlemler Yeterli mi? – Haziran 2014

Araştırmaya katılanlara ” Sizce, Türkiye’de, Maden Ocaklarında alınan güvenlik önlemleri yeterli mi, yeterli değil mi?” sorusu sorulmuştur. Bu soruya, araştırmaya katılan 1.500 kişinin %7,7’si bilmiyorum cevabı verirken %1,3’ü cevap vermemiştir. Soruya cevap verme oranı %91’dir.

Sizce, Türkiye’de, Maden Ocaklarında alınan güvenlik önlemleri yeterli mi, yeterli değil mi?

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Evet, yeterli

46

%3,1

%3,4

Hayır, yeterli değil

1319

%87,9

%96,6

Geçerli Toplam

1365

%91,0

%100,0

Bilmiyor

116

%7,7

 
Cevap yok

19

%1,3

 
Geçersiz Baz

135

%9,0

 
Genel Toplam

1500

%100,0

 

 

Soruya cevap verenlerin %97’si Türkiye’de, maden ocaklarında alınan güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını düşündüğünü belirtirken sadece %3’ü yeterli olduğunu düşündüğü söylemiştir.  Bu veriler ışında Türkiye’deki maden ocaklarındaki güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı algısının yaygın olduğunu söylemek mümkündür.

 

KÜNYE:

Bu araştırma Kamuoyu yararına Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından finanse edilerek 1 – 18 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir. Bir anket ortalama 10dk. 46 sn. sürmüştür. Araştırma 81 ilin 469 ilçesinde, 1.240 mahalle veya köyünde gerçekleştirilmiştir.