Türkiye’deki Sığınmacılar (Nisan 2022)

Araştırmaya katılanların %80,3’ü “geçici koruma statüsüyle ülkemizde bulunan sığınmacılar artık ülkelerine geri gönderilmelidir ” «katıldığını», %8,5’i «ne katıldığını ne katılmadığını», %10,9’u «katılmadığını» belirtirken %0,3’ü «bilmediğini» belirtmiştir.

İfadeye katılıp katılmadığını belirtenlerin oranı %99,7’dir.

İfadeye katılıp katılmadığını belirterek cevap verenlerin %80,5’i “geçici koruma statüsüyle ülkemizde bulunan sığınmacılar artık ülkelerine geri gönderilmelidir ” «katıldığını», %8,6’sı «ne katıldığını ne katılmadığını», %10,9’u «katılmadığını» belirtmiştir.

“Geçici koruma statüsüyle ülkemizde bulunan sığınmacılar artık ülkelerine geri gönderilmelidir ” «katıldığını» belirtenlerin oranı «katılmadığını» belirtenlerin oranından %69,6 daha fazladır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması -63 (Nisan 2022)