Türkiye’nin En Önemli Sorunları

Araştırmaya katılanlara “Şu an sizin de hayatınızı etkileyen ve çözülmesini istediğiniz Türkiye’nin en önemli 3 sorunu nedir?” sorusu sorulmuştur.

 

Şu an sizin de hayatınızı etkileyen ve çözülmesini istediğiniz Türkiye’nin en önemli 3 sorunu nedir?

Frekans

Yüzde

Geçerli Yüzde

Terör

1.125

%56

%58

İşsizlik

782

%39

%40

Eğitim

502

%25

%26

Gelir dağılımındaki eşitsizlik

451

%23

%23

Enflasyon/Hayat Pahalılığı

399

%20

%21

Rüşvet ve Yolsuzluk

305

%15

%16

Demokrasi/Fikir Özgürlüğü

297

%15

%15

Laikliğin Korunması

257

%13

%13

Toplumsal Ahlak

173

%9

%9

Asayiş/güvenlik

155

%8

%8

Başörtüsü/Türban

154

%8

%8

Sosyal Güvenlik/Sağlık

147

%7

%8

Etnik köken Ayrımı

146

%7

%8

Cinsiyet Ayrımı

127

%6

%7

Dinin Korunması

127

%6

%7

Belediye Hizmetleri

108

%5

%6

Uluslararası İlişkiler

104

%5

%5

Bürokrasi

56

%3

%3

Çevre

33

%2

%2

Geçerli Baz

1946

%97

%100

Bunlardan hiçbiri

19

%1

 
Fikri yok/Bilmiyor

12

%1

 
Cevap yok

23

%1

 
Geçersiz Baz

54

%3

 
Genel Baz

2000

%100

 

 

Araştırmaya katılanların %56’sı, Türkiye’nin en önemli 3 sorunundan birinin “Terör“, %39’uİşsizlik“, %25’iEğitim“, %23’üGelir dağılımındaki eşitsizlik” ve %20’siEnflasyon/Hayat Pahalılığı” olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılanların %1’i, bu soruya “bunlardan hiçbiri“, %1’ibilmiyorum” şeklinde cevap verirken %1’i cevap vermemiştir.

 

 

Şu an sizin de hayatınızı etkileyen ve çözülmesini istediğiniz Türkiye’nin en önemli 3 sorunu nedir? 16 Nisan 2017 Pazar Günü yapılacak referandum önümüzdeki pazar yapılsa “evet oyu” mu verirsiniz, “hayır oyu” mu verirsiniz?

Evet oyu

Hayır oyu Oy kullanmaya gitmez Geçersiz oy kullanır Kararsız

Cevap yok

Terör

%68

%44 %37 %60 %60

%73

İşsizlik

%34

%44 %39 %28 %40

%39

Eğitim

%20

%30 %42 %45 %25

%16

Gelir dağılımındaki eşitsizlik

%21

%22 %28 %51 %28

%25

Enflasyon/Hayat Pahalılığı

%12

%25 %19 %0 %28

%27

Rüşvet ve Yolsuzluk

%14

%16 %23 %13 %16

%22

Demokrasi/Fikir Özgürlüğü

%8

%23 %16 %13 %10

%5

Laikliğin Korunması

%6

%20 %0 %40 %9

%16

Toplumsal Ahlak

%11

%5 %5 %0 %16

%7

Asayiş/güvenlik

%7

%8 %14 %0 %10

%2

Başörtüsü/Türban

%14

%3 %0 %0 %4

%4

Sosyal Güvenlik/Sağlık

%8

%7 %7 %22 %4

%11

Etnik köken Ayrımı

%6

%9 %0 %0 %7

%6

Cinsiyet Ayrımı

%6

%7 %0 %0 %6

%6

Dinin Korunması

%12

%1 %21 %13 %3

%5

Belediye Hizmetleri

%9

%2 %0 %0 %7

%0

Uluslararası İlişkiler

%5

%6 %14 %0 %2

%2

Bürokrasi

%4

%2 %0 %13 %3

%0

Çevre

%2

%1 %0 %0 %2

%0

Cevap yok

%1

%1 %0 %0 %2

%0

Bunlardan hiçbiri

%1

%1 %12 %0 %0

%2

Fikri yok/Bilmiyor

%1

%1 %0 %0 %0

%0

Toplam

%100

%100 %100 %100 %100

%100

 

Referandumda “evet oyu” kullanmayı düşünenler,Türkiye’nin en önemli 3 sorununun sırasıyla “Terör(%68), “İşsizlik(%34) ve “Eğitim(%20) olduğunu belirtmiştir.

 

Referandumda “hayır oyu” kullanmayı düşünenler,Türkiye’nin en önemli 3 sorununun sırasıyla” İşsizlik(%44),”terör(%44) ve “Eğitim(%30) olduğunu belirtmiştir.

 

Referandumda “oy kullanmayı” düşünmeyenler,Türkiye’nin en önemli 3 sorununun sırasıyla “Eğitim(%42),”işsizlik(%39) ve “Terör(%37) olduğunu belirtmiştir.

 

Referandumda “geçersiz oy” kullanmayı düşünenler,Türkiye’nin en önemli 3 sorununun sırasıyla ” Terör (%60),” Gelir dağılımındaki eşitsizlik (%51) ve ” Eğitim (%45) olduğunu belirtmiştir.

 

Kararsızlar“,Türkiye’nin en önemli 3 sorununun sırasıyla ” Terör (%60),” İşsizlik (%40) ve ” Enflasyon/Hayat Pahalılığı (%28) olduğunu belirtmiştir.

 

Referandum’daki “oyunun rengini” belirtmeyen seçmenler Türkiye’nin en önemli 3 sorununun sırasıyla ” Terör (%73),” İşsizlik (%39) ve ” Enflasyon/Hayat Pahalılığı (%27) olduğunu belirtmiştir.

 

Şu an sizin de hayatınızı etkileyen ve çözülmesini istediğiniz Türkiye’nin en önemli 3 sorunu nedir? Yapılması planlanan anayasa değişikliği, sizce Türkiye’nin çözülmesi gereken önemli sorunlarının çözümüne yardımcı olacak mı olmayacak mı?

Çaresidir

Çaresi değildir Bilmiyor

Cevap yok

Terör

%66

%47 %62

%64

İşsizlik

%35

%42 %43

%27

Eğitim

%20

%30 %20

%18

Gelir dağılımındaki eşitsizlik

%19

%24 %29

%27

Enflasyon/Hayat Pahalılığı

%14

%24 %27

%27

Rüşvet ve Yolsuzluk

%14

%17 %9

%0

Demokrasi/Fikir Özgürlüğü

%10

%20 %9

%9

Laikliğin Korunması

%6

%19 %6

%0

Toplumsal Ahlak

%11

%7 %9

%18

Asayiş/güvenlik

%8

%8 %5

%0

Başörtüsü/Türban

%14

%3 %10

%0

Sosyal Güvenlik/Sağlık

%8

%7 %3

%9

Etnik köken Ayrımı

%5

%9 %5

%0

Cinsiyet Ayrımı

%5

%7 %11

%0

Dinin Korunması

%12

%2 %7

%0

Belediye Hizmetleri

%9

%2 %6

%9

Uluslararası İlişkiler

%5

%6 %5

%0

Bürokrasi

%4

%2 %2

%0

Çevre

%2

%1 %2

%0

Bunlardan hiçbiri

%1

%1 %0

%0

Fikri yok/Bilmiyor

%0

%1 %1

%0

Cevap yok

%1

%1 %1

%27

Toplam

%100

%100 %100

%100

 

Yapılması planlanan anayasa değişikliği, sizce Türkiye’nin çözülmesi gereken önemli sorunlarının çözümüne “yardımcı olacağını” düşünen seçmenler Türkiye’nin en önemli 3 sorununun sırasıyla ” Terör (%66),” İşsizlik (%35) ve ” Eğitim (%20) olduğunu belirtmiştir.

 

Yapılması planlanan anayasa değişikliği, sizce Türkiye’nin çözülmesi gereken önemli sorunlarının çözümüne “yardımcı olmayacağını” düşünen seçmenler Türkiye’nin en önemli 3 sorununun sırasıyla ” Terör (%47),” İşsizlik (%42) ve ” Eğitim (%30) olduğunu belirtmiştir.

 

Yapılması planlanan anayasa değişikliği, sizce Türkiye’nin çözülmesi gereken önemli sorunlarının çözümüne “yardımcı olup olmayacağını bilmediğini” belirten seçmenler Türkiye’nin en önemli 3 sorununun sırasıyla ” Terör (%62),” İşsizlik (%43) ve “Gelir dağılımındaki eşitsizlik(%29) olduğunu düşünmektedir.

 

Yapılması planlanan anayasa değişikliği, sizce Türkiye’nin çözülmesi gereken önemli sorunlarının çözümüne yardımcı olacak mı olmayacak mı?” sorusuna cevap vermeyen seçmenler Türkiye’nin en önemli 3 sorununun sırasıyla ” Terör (%47),” İşsizlik (%42) ve “Gelir dağılımındaki eşitsizlik(%24) olduğunu düşünmektedir.

 

KÜNYE:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 06 – 11 Mart 2017 tarihleri arasında 5 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 2.000 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,1’dir. Bir anketin yapılması ortalama 20 dk. 46 sn. sürmüştür. Araştırma toplam 81 ilde gerçekleştirilmiştir.