Türkiye’nin Sorunlarını Çözeceği Düşünülen Siyasi Partiler (Eylül 2021)

Kendisinin de hayatını etkileyen Türkiye’nin en önemli sorunlarını belirtenlerin %49,1’i «AK Parti’nin», %26,6’sı «CHP’nin», %12,1’i «İYİ Parti’nin», %11,9’u «MHP’nin», %11,9’u «HDP’nin», %2,0’si «Saadet Partisi’nin», %2,3’ü «diğer partilerin» bu sorunu çözeceğini belirtirken %0,3’ü «hiçbir partinin çözemeyeceğini», %0,9’u «hangi siyasi partinin çözebileceğini bilmediğini» belirtmiş %0,5’i soruya cevap vermemiştir.

Soruya siyasi parti ismi belirterek cevap verenlerin oranı %98,3’tür.

Sizin de hayatınızı etkileyen Türkiye’nin en önemli sorunlarını hangi siyasi parti çözer?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
AK Parti737%49,1%50,0
CHP399%26,6%27,1
İYİ Parti181%12,1%12,3
MHP179%11,9%12,1
HDP179%11,9%12,1
SAADET30%2,0%2,0
Diğer35%2,3%2,4
Geçerli Baz1.474%98,3%100,0
Hiçbiri çözemez5%0,3
Fikri yok/Bilmiyor13%0,9
Cevap yok8%0,5
Geçersiz Baz26%1,7
Genel Baz1.500%100,0

Soruya siyasi parti ismi belirterek cevap verenlerin %50,0’si «AK Parti’nin», %27,1’i «CHP’nin», %12,3’ü «İYİ Parti’nin», %12,1’i «MHP’nin», %12,1’i «HDP’nin», %2,0’si «Saadet Partisi’nin», %2,4’ü «diğer partilerin» «Kendisinin de hayatını etkileyen Türkiye’nin en önemli sorunlarını » çözeceğini düşündüğünü belirtmiştir.

Kendisinin de hayatını etkileyen Türkiye’nin en önemli sorunlarını AK Parti’nin çözeceğine inananların oranı en yakın takipçisi olan CHP’nin çözeceğine inananların oranından %22,9 daha fazladır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması -60 (Eylül 2021)