Ülke Yönetiminde Israf Algısı (Nisan 2021)

Araştırmaya katılanların %61,4’ü Ülke Yönetiminde ısraf «olduğunu», %33,2’si «olmadığını» belirtirken %5,1’i «bilmediğini» belirtmiş %0,3’ü soruya cevap vermemiştir.

Olup olmadığını belirtenlerin oranı %94,6’dır.

Sizce ülke yönetiminde ısraf var mı, yok mu?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Var920%61,4%64,9
Yok498%33,2%35,1
Geçerli Toplam1.418%94,6%100,0
Bilmiyor77%5,1 
Cevap yok5%0,3
Geçersiz Toplam82%5,4
Genel Toplam1500%100,0
Var – Yok422%29,8

Olup olmadığını belirtenlerin %64,9’u Ülke Yönetiminde ısraf «olduğunu», %35,1’i «olmadığını» belirtmiştir.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması -54 (Nisan 2021)