Üst Düzey Kamu Atamalarında Liyakat (Ocak 2021)

Araştırmaya katılanlara «Türkiye’de yapılan üst düzey kamu atamalarında liyakata dikkat ediliyor mu, edilmiyor mu?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %42,6’sıTürkiye’de yapılan üst düzey kamu atamalarında liyakata dikkat «edildiğini», %47,9’u «edilmediğini» belirtirken %8,8’i «bilmediğini» belirtmiş %0,7’si soruya cevap vermemiştir.

Liyakata dikkat edilip edilmediğini belirtenlerin oranı %90,5’tir.
Türkiye’de yapılan üst düzey kamu atamalarında liyakata dikkat ediliyor mu, edilmiyor mu?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Dikkat ediliyor638%42,6%47,0
Dikkat edilmiyor719%47,9%53,0
Geçerli Toplam1.357%90,5%100,0
Bilmiyor132%8,8 
Cevap yok11%0,7
Geçersiz Toplam143%9,5
Genel Toplam1500%100,0
Dikkat Ediliyor – Edilmiyor-81-%6,0

Liyakata dikkat edilip edilmediğini belirtenlerin %47,0’si Türkiye’de yapılan üst düzey kamu atamalarında liyakata dikkat «edildiğini», %53,0’ü «edilmediğini» belirtmiştir.

Türkiye’de yapılan üst düzey kamu atamalarında liyakata dikkat «edildiğini» düşünenlerin oranı «edilmediğini» düşünenlerin oranından %6,0 daha azdır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması (Ocak 2021)