Yargı Kararlarına Müdahale Algısı (Haziran 2022)

Araştırmaya katılanların %54,9’u Türkiye’deki bazı yargı kararlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etkisi «olduğunu», %40,7’si «olmadığını» düşünürken %3,9’u «bilmediğini» belirtmiş %0,5’i soruya soruya cevap vermemiştir.

Olup olmadığını belirtenlerin oranı %95,6’dır.

Sizce, Türkiye’deki bazı yargı kararlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etkisi oluyor mu olmuyor mu?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Oluyor824%54,9%57,5
Olmuyor610%40,7%42,5
Geçerli Toplam1.434%95,6%100,0
Bilmiyor59%3,9
Cevap yok7%0,5
Geçersiz Toplam66%4,4
Genel Toplam1500%100,0
Var-Yok214%15,0

Olup olmadığını belirtenlerin %57,5’i Türkiye’deki bazı yargı kararlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etkisi «olduğunu», %42,5’i «olmadığını» düşünmektedir.

Türkiye’deki bazı yargı kararlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etkisi «olduğunu» belirtenlerin oranı «olmadığını» bilertenlerin oranından %15,0 daha fazladır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması -65 (Haziran 2022)