Yargıya Mahkemelere Güven «Duyuluyor» mu yoksa «Duyulmuyor» mu?

Araştırmaya katılanlara «Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere ne derece güvenip güvenmediğinizi belirtir misiniz?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %2’si «bilmediğini» belirtmiştir. %1’lik kesim ise cevap vermemiştir. Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verme oranı %97’dir.

 

Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere ne derece güvenip güvenmediğinizi belirtir misiniz? Frekans Yüzde Geçerli Yüzde
Kesinlikle güvenmiyor 394 %26 %27
Güvenmiyor 300 %20 %21
Ne güveniyor ne güvenmiyor 374 %25 %26
Güveniyor 296 %20 %20
Kesinlikle güveniyor 94 %6 %6
Geçerli Toplam 1458 %97 %100
Bilmiyor 25 %2  
Cevap yok 17 %1  
Geçersiz Toplam 42 %3  
Genel Toplam 1500 %100  
Ortalama 1458 2,59  

Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verenlerin %6’sı Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «kesinlikle güvendiğini», %20’si «güvendiğini» belirtirken %27’si «kesinlikle güvenmediğini», %21’i «güvenmediğini», %26’sı ise «ne güvendiğini ne güvenmediğini» belirtmiştir.

Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvendiğini» belirtenlerin oranı %26 iken «güvenmediğini» belirtenlerin oranı ise %48’dir. Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvenmediğini» belirtenler çoğunluktadır (%22).

 

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %29’u, «orta yaşlıların» %27’si, «ileri yaşlıların» %23’ü Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvendiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %25’i, «orta yaşlıların» %26’sı, «ileri yaşlıların» %23’ü Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «ne güvendiğini ne güvenmediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «gençlerin» %46’sı, «orta yaşlıların» %47’si, «ileri yaşlıların» %54’ü Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvenmediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %27’si, «kadınların» %27’si Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvendiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %25’i, «kadınların» %26’sı Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «ne güvendiğini ne güvenmediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «erkeklerin» %48’i, «kadınların» %47’si Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvenmediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %30’u, «ücretli çalışanların» %25’i, «kendi işinde çalışanların» %20’si Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvendiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %25’i, «ücretli çalışanların» %21’i, «kendi işinde çalışanların» %39’u Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «ne güvendiğini ne güvenmediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «çalışmayanların» %45’i, «ücretli çalışanların» %54’ü, «kendi işinde çalışanların» %41’i Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvenmediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %25’i, «öğrenci olanların» %40’ı, «işsiz iş arayanların» %28’i, «işsiz iş aramayanların» %68’i, «emeklilerin» %27’si Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvendiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %28’i, «öğrenci olanların» %24’ü, «işsiz iş arayanların» %10’u, «işsiz iş aramayanların» %13’ü, «emeklilerin» %20’si Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «ne güvendiğini ne güvenmediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, çalışmayan kesim içindeki, «evin bakımından sorumlu olanların» %47’si, «öğrenci olanların» %36’sı, «işsiz iş arayanların» %62’si, «işsiz iş aramayanların» %19’u, «emeklilerin» %53’ü Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvenmediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %15’i, «ilköğretim düzeyinde olanların» %24’ü, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %34’ü, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %22’si Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvendiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %29’u, «ilköğretim düzeyinde olanların» %27’si, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %22’si, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %25’i Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «ne güvendiğini ne güvenmediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, eğitim durumu, «herhangi bir okuldan mezun olmayanların» %56’sı, «ilköğretim düzeyinde olanların» %49’u, «ortaöğretim düzeyinde olanların» %44’ü, «yükseköğretim düzeyinde olanların» %53’ü Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvenmediğini» belirtmiştir.1130)

 

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %22’si, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %36’sı, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %34’ü, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %33’ü, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %22’si Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvendiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %26’sı, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %27’si, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %25’i, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %18’i, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %23’ü Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «ne güvendiğini ne güvenmediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, evinde «yalnız yaşadığını» belirtenlerin %52’si, «iki kişi» yaşadığını belirtenlerin %37’si, «üç kişi» yaşadığını belirtenlerin %41’i, «dört kişi» yaşadığını belirtenlerin %49’u, «beş veya daha fazla kişi» yaşadığını belirtenlerin %55’i Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvenmediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %29’u, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %15’i, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %14’ü Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvendiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %25’i, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %28’i, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %18’i Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «ne güvendiğini ne güvenmediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, kendini «Türk» etnik kökenine ait hissedenlerin %46’sı, «Kürt» etnik kökenine ait hissedenlerin %57’si, «diğer bir etnik kökene» ait hissedenlerin %68’i Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvenmediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %22’si, «ortasında» bir ilde olanların %36’sı, «doğusunda» bir ilde olanların %22’si Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvendiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %22’si, «ortasında» bir ilde olanların %22’si, «doğusunda» bir ilde olanların %32’si Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «ne güvendiğini ne güvenmediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının Türkiye’nin «batısında» bir ilde olanların %56’sı, «ortasında» bir ilde olanların %42’si, «doğusunda» bir ilde olanların %46’sı Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvenmediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %28’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %26’sı, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %22’si, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %18’i, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %42’si, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %26’sı, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %22’si Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvendiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %16’sı, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %25’i, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %25’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %37’si, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %22’si, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %30’u, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %26’sı Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «ne güvendiğini ne güvenmediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, nüfus kaydının «Akdeniz Bölgesinde» %56’sı, «Doğu Anadolu Bölgesinde» %49’u, «Ege Bölgesinde» bir ilde olanların %53’ü, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %45’i, «İç Anadolu Bölgesinde» bir ilde olanların %36’sı, «Karadeniz Bölgesinde» bir ilde olanların %44’ü, «Marmara Bölgesinde» bir ilde olanların %52’si Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvenmediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %28’i, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %14’ü Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvendiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %24’ü, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %40’ı Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «ne güvendiğini ne güvenmediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «kentsel kesimde» ikamet edenlerin %48’i, «kırsal kesimde» ikamet edenlerin %46’sı Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvenmediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %22’si, «ortasında» ikamet edenlerin %41’i, «doğusunda» ikamet edenlerin %20’si Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvendiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %21’i, «ortasında» ikamet edenlerin %22’si, «doğusunda» ikamet edenlerin %42’si Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «ne güvendiğini ne güvenmediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, Türkiye’nin «batısında» ikamet edenlerin %57’si, «ortasında» ikamet edenlerin %37’si, «doğusunda» ikamet edenlerin %38’i Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvenmediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %28’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %23’ü, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %19’u, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %21’i, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %53’ü, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %14’ü, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %23’ü Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvendiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %15’i, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %29’u, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %26’sı, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %47’si, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %23’ü, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %39’u, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %21’i Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «ne güvendiğini ne güvenmediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, «Akdeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %57’si, «Doğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %48’i, «Ege Bölgesinde» ikamet edenlerin %55’i, «Güneydoğu Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %32’si, «İç Anadolu Bölgesinde» ikamet edenlerin %24’ü, «Karadeniz Bölgesinde» ikamet edenlerin %47’si, «Marmara Bölgesinde» ikamet edenlerin %56’sı Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvenmediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %39’u, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %15’i, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %24’ü, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %2’si, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %44’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %27’si, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %5’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %29’u Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvendiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %27’si, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %15’i, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %28’i, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %32’si, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %0’ı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %33’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %48’i, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %42’si Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «ne güvendiğini ne güvenmediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde «AK Parti’ye» oy vermiş seçmenlerin %34’ü, «CHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %70’i, «MHP’ye» oy vermiş seçmenlerin %48’i, «HDP’ye» oy vermiş seçmenlerin %66’sı, «diğer bir partiye» oy vermiş seçmenlerin %56’sı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %40’ı, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %47’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %29’u Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvenmediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %40’ı, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %17’si, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %3’ü, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %31’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %4’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %13’ü Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvendiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %27’si, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %18’i, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %29’u, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %25’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %46’sı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %15’i Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «ne güvendiğini ne güvenmediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde «Recep Tayyip Erdoğan’a» oy vermiş seçmenlerin %33’ü, «Ekmelettin İhsanoğlu’na» oy vermiş seçmenlerin %65’i, «Selahattin Demirtaş’a» oy vermiş seçmenlerin %68’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %44’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %50’si, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %72’si Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvenmediğini» belirtmiştir.

 

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %39’u, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %15’i, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %19’u, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %10’u, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %22’si Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvendiğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %28’i, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %19’u, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %38’i, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %46’sı, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %17’si Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «ne güvendiğini ne güvenmediğini» belirtmiştir.

Bu soruya cevap veren, 16 Nisan 2017 Referandumunda «evet oyu» kullanmış seçmenlerin %33’ü, «hayır oyu» kullanmış seçmenlerin %66’sı, «oy kullanmaya yaşı tutmamış» seçmenlerin %43’ü, «oy kullanmaya gitmemiş» seçmenlerin %44’ü, «geçersiz oy kullanmış» seçmenlerin %61’i Türkiye’deki yargı sistemine, mahkemelere «güvenmediğini» belirtmiştir.

 

Araştırmanın Künyesi:

Bu araştırma, Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından “Türkiye Gündemi Araştırması Aboneleri” için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması 10 – 30. Aralık 2017 tarihleri arasında 21 gün sürmüştür. Araştırma genelinde Türkiye 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın %95 güven sınırında hata payı ±%2,45’dir. Bir anketin yapılması ortalama 17 dk. sürmüştür. Araştırma toplam 26 ilde gerçekleştirilmiştir.