Yeni Anayasa İhtiyacı (Şubat 2021)

Araştırmaya katılanlara «Sizce, şu günlerde Türkiye’nin yeni bir anayasa ihtiyacı var mı, yok mu?» sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %44,7’si Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı «olduğunu», %53,9’u «olmadığını» belirtirken %1,3’ü «bilmediğini» belirtmiş %0,1’i soruya cevap vermemiştir.

İhtiyaç olup olmadığını belirtenlerin oranı %98,6’dır.

Sizce, şu günlerde Türkiye’nin yeni bir anayasa ihtiyacı var mı, yok mu?FrekansYüzdeGeçerli Yüzde
Var672%44,7%45,4
Yok808%53,9%54,6
Geçerli Toplam1.480%98,6%100,0
Bilmiyor19%1,3 
Cevap yok1%0,1
Geçerli Toplam20%1,4
Genel Toplam1500%100,0
Var – Yok-136-%9,2

İhtiyaç olup olmadığını belirtenlerin %45,4’ü Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı «olduğunu», %54,6’sı «olmadığını» belirtmiştir.

Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı «olduğunu» belirtenlerin oranı «olmadığını» belirtenlerin oranından %9,2 daha azdır.

Kaynak: Türkiye Gündemi Araştırması – 52 (Şubat 2021)