Yeni Siyasi Parti Beklentisi – Ekim 2019

  • Araştırmaya katılanların %19,4’ü Türkiye’nin yeni bir siyasi partiye ihtiyacı «olduğunu» %74,8’i «olmadığını» belirtirken %5,5’i «ihtiyacı olup olmadığını bilmediğini» belirtmiş %0,3’ü cevap vermemiştir.
  • Bu soruya cevap verme oranı %94,2’dir.
Sizce Türkiye’nin, mevcut siyasi
partiler dışında yeni bir siyasi
partiye ihtiyacı var mı, yok mu?
Frekans Yüzde Geçerli
Yüzde
Var 291 %19,4 %20,6
Yok 1.123 %74,8 %79,4
Geçerli Toplam 1414 %94,2 %100,0
Bilmiyor/Fikri yok 82 %5,5  
Cevap yok 4 %0,3
Geçersiz Toplam 86 %5,8
Genel Toplam 1500 %100,0
  • Soruya cevap verenlerin %20,6’sı Türkiye’nin yeni bir siyasi partiye ihtiyacı «olduğunu», %79,4’ü «olmadığını» belirtmiştir.
Sizce Türkiye’nin, mevcut
siyasi partiler dışında yeni
bir siyasi partiye ihtiyacı
var mı, yok mu?


AK Parti
Seçmeni


CHP
Seçmeni


HDP
Seçmeni


MHP
Seçmeni

İYİ
Parti
Seçmeni

Diğer
Parti
SeçmeniToplam
Var%3,6%34,4%24,9%33,6%21,7%23,9%19,4
Yok%92,1%60,7%71,4%64,2%68,0%65,2%74,9
Bilmiyor/Fikri yok%4,3%4,8%3,7%2,2%7,9%10,9%5,5
Cevap yok    %2,4 %0,2
Toplam%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%100,0
  • AK Parti seçmeninin %3,6’sı, CHP seçmeninin %34,4’ü, MHP seçmeninin %33,6’sı, HDP seçmeninin %24,9’u, İYİ Parti seçmeninin %21,7’si, diğer partilerin seçmelerinin %23,9’u, Türkiye’nin, mevcut siyasi partiler dışında yeni bir siyasi partiye ihtiyacı «olduğunu» belirtmiştir.
  • AK Parti seçmeninin %92,1’i, CHP seçmeninin %60,7’si, MHP seçmeninin %64,2’si, HDP seçmeninin %71,4’ü, İYİ Parti seçmeninin %68’i, diğer partilerin seçmelerinin %65,2’si, Türkiye’nin, mevcut siyasi partiler dışında yeni bir siyasi partiye ihtiyacı «olmadığını» belirtmiştir.
  • AK Parti seçmeninin %4,3’ü, CHP seçmeninin %4,8’i, MHP seçmeninin %2,2’si, HDP seçmeninin %3,7’si, İYİ Parti seçmeninin %7,9’u, diğer partilerin seçmelerinin %10,9’u, Türkiye’nin, mevcut siyasi partiler dışında yeni bir siyasi partiye ihtiyacı «olup olmadığını bilmediğini» belirtmiştir.
  • İYİ Parti seçmeninin %2,4’ü, «Sizce Türkiye’nin, mevcut siyasi partiler dışında yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var mı, yok mu?» sorusuna cevap vermemiştir.

Kaynak: Konsensus, Türkiye Gündemi Araştırması, Sayı:45, Ekim 2019