Yerel Yönetimlerden Memnuniyet

Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklüklerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır. Bu yönetim hizmetinde oluşan sorunları, yenilikleri, kişilerin beklentilerini ve memnuniyet derecelerini tespit eden araştırmalara  ‘Yerel Yönetimlerden Memnuniyet Araştırmaları’ denir.

 

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık “Yerel Yönetimlerden Memnuniyet” araştırmalarında Türkiye’nin en önemli araştırma şirketlerinin başında gelmektedir.

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık araştırmacılarının geliştirdiği KonsensusYerel™ Araştırma Modeli ile Türkiye genelinde pek çok il ve ilçede Belediyelerin tercih ettiği bir araştırma şirketidir.

KonsensusYerel™ modelinde amaçlanan;

Bir ilde veya ilçede yaşayan ve yapılacak olan ilk yerel seçimlerde oy kullanma hakkı kazanacak\kazanmış olan seçmenlerin o il veya ilçede belediyenin vermiş olduğu belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti ölçümlemek ve siyasi eğilimlerini ortaya çıkartıp gelecek yerel seçimlerde oy verme tercihlerini tespit ederek tercihlerini etkileyecek faktörleri belirlemektir.

Bu ana amaç doğrultusunda;

 • Yapılan projelerin bilinirliği,
 • Projelerin ne derece desteklendiği,
 • Gerçekleştirilen projelerin ne derece kişisel fayda sağladığı,
 • Gerçekleştirilen projelerin ilçeye ne derece yarar sağladığı,
 • Seçmen kitlesinin parti tercihleri,
 • Verilen hizmetlerin bilinirliği,
 • Verilmekte olunan hizmetlerden ne derece memnun olunduğu,
 • Bu hizmetlerin yeterlilik düzeyi, yeni hizmet beklentilerinin neler olduğu ve bunların öncelikleri,
 • Hizmet veren belediye kurumlarının performansı,
 • En çok şikâyet edilen sorunlar ve bu sorunların yoğunlukları,
 • Çözüm önerileri
 • Seçmen kitlesinin belediye başkan adaylarını tanıma, beğenme ve destekleme düzeyleri,
 • Seçmen kitlesinin mevcut Belediye Başkanından beklentileri
 • Belediye Başkanının Kişilik özellikleri
 • Verilen hizmetlerden memnuniyet
 • Yapılan etkinlik ve faaliyetlerden memnuniyet

gibi konular mahalleler bazında karşılaştırma yapmaya elverişli bir örneklem ve görüşme sayısıyla tespit edilmeye çalışılır.